તહેવાર

રંગાઈ જાને તુ રંગમા…..હોળી-ધૂળેટી ૨૦૧૨ ની ઉજવણી….

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Children’s of the Laxmanpura (Vadgam) village covered my wife Hansha @ my home and Playing  the festival with full of pleasure….

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Awesome Moment for Family….:))

Holi Celebration-2012 at Vadgam

Holi Celebration-2012 at Vadgam

ચાલો નિતિનભાઈ જલદી ચાલો….આજે તમારી ખબર છે…:))

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

छोड़ना मत……अरे भाई ज़रा संभालाके !

Holi Festival-2012 @ Vadgam

Holi Festival-2012 @ Vadgam

अपनो के साथ अच्छा लगता है !

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

હોળી પ્રગટાવવાની તૈયારી કરતા વડગામના ગ્રામજનો…

Holi Celebration-2012 @ VAdgam

Holi Celebration-2012 @ VAdgam

હોળી માતાની પૂજા કરતા વડગામના સરપંચ તેમજ ગ્રામજનો….

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

હોળી પ્રગટાવવાનો આનંદ માણતા વડગામના બાળકો અને ગ્રામજનો…

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

Holi Celebration-2012 @ Vadgam

હોળીમાતાના દર્શાનાર્થે વડગામ ગ્રામજનો….

Holi Celebration-2012

Holi Celebration-2012

હોળીમાતાના દર્શાનર્થે ઉમટી પડેલી માનવમેદની…..

Categories: તહેવાર | 1 ટીકા

Create a free website or blog at WordPress.com.